AMAX Brand

AMAX Brand

håller olyckorna borta och spar pengar

AMAX Brand består av flera deltjänster som tillsammans ser till att era fastigheter har rätt brandskyddsdokumentation och att utrymningsplanerna alltid är uppdaterade. Genom att prenumerera på AMAX Brand vet ni att ni efterlever alla myndighetskrav och har gjort allt ni ska den dagen olyckan är framme. Dessutom spar ni tid i ert löpande arbete med brandtillsynen.

Aktuella utrymningsplaner
Förmodligen sitter det redan utrymningsplaner i alla era offentliga lokaler, men är samtliga uppdaterade efter de ombyggnationer som gjorts? Om era hyresgäster har ansvaret för utrymningsplanerna, hur säkerställer ni att dessa är aktuella?

Låt AMAX se till att alla utrymningsplaner uppdateras, trycks, ramas in och kommer upp i samband med att era fastigheter byggs om. Med AMAX Brand kan ni släppa tankarna på utrymningsplaner och fokusera på andra frågor. Bygger ni nya lokaler tar vi fram korrekta utrymningsplaner från grunden.

Digitala checklistor för brandskydd
Med AMAX digitala checklistor går nästa brandrond lite snabbare och ingenting missas. Bäst av allt – de avvikelser ni upptäcker resulterar i arbetsorder som åtgärdas, om inte, får berörd person en påminnelse från systemet. Systemet tar också fram statistik som gör att ni kan spåra allt och arbeta med kontinuerliga förbättringar.

Med AMAX brand minskar risken för olyckor och jobbet går smidigare och säkrare. Att ha allt under kontroll ger inte bara en bra magkänsla, ordning och reda leder också till färre brandtillsyner – och med det – lägre kostnader.

Insatsplaner till industrifastigheter
Om det skulle börja brinna i din industrifastighet måste brandmyndigheten veta allt om portar, trappor och brandfarligt material för att kunna attackera branden effektivt. Informationen ska finnas i brandskåpet eller i brandbilens insatspärm.

AMAX skapar era insatsplaner från grunden och ser till att de uppdateras varje gång något förändras i er fastighet.

Kontakta oss

AMAX konsult AB
Idrottsvägen 33
702 32 Örebro

info@amax.se
019-18 97 04