AMAX UpDate

AMAX Digital ritningskontroll

Säkerställer kompletta ritningar efter slutbesiktningen

Är du säker på att ni får precis det ni har beställt i alla era projekt? Vår erfarenhet är att beställaren ofta inte få alla ritningar och DU-handlingar. Det leder till höga kostnader vid framtida underhåll och ombyggnation. Vår tjänst AMAX Digital ritningskontroll ser till att ni får samtliga original- och projektfiler samt att de överensstämmer med er CAD-manual.

Så här går det till:

Så här går det till: Efter slutbesiktning kontrollerar vi att alla original och projektfiler är kompletta. Vi säkerställer även att de följer såväl CAD-manual som projektmanual,, exempelvis att allt är relationsritat samt att numreringar och benämningar stämmer. Ofta saknas vissa filer medan andra är bristfälliga. Vi kommer överens om ni själva tar kontakt med era leverantörer, eller om vi samlar in nya korrekta riktningar

Gör rätt från början – slipp strul i framtiden

Kompletta och korrekta ritningar och handlingar är en grundförutsättning för en god och effektiv förvaltning. Det är betydligt enklare och billigare att få fram rätt ritningar när fastigheten är ny än om ett antal år. Filkontroll innebär att era leverantörer succesivt lär sig vad som förväntas av dem. De flesta gör en resa från stora avvikelser till allt mer kompletta leveranser. Ni är de stora vinnarna på detta.

Kontakta oss

AMAX konsult AB
Idrottsvägen 33
702 32 Örebro

info@amax.se
019-18 97 04