AMAX Brand

AMAX Egenkontroll SBA

Spar tid med alltid uppdaterad brandinformation

Med vår hjälp kommer er brandinformation alltid att vara aktuell och ni spar tid i ert löpande arbete med brandtillsynen

Digitala underlag för ert SBA-arbete
Enligt myndighetskrav ska ni bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete vilket bland annat innebär att ni ska genomföra brandskyddsronder minst en gång i kvartalet.

Vi gör det enkelt för er. När vi uppdaterar era arkitektritningar i samband med ombyggnationer, ser vi givetvis till att även uppdatera brandskyddsritningar, SBA-ritningar och utrymningsplaner. Varje kontrollpunkt i er brandtillsyn blir numrerade i den checklista som också utgör grunden för era protokoll. När vi lägger in brandtillsynerna i vårt system diffi Planera, får ni en notis varje gång det är dags att göra en ny besiktning. Nästa gång ni skall göra en rondering, skriver ni bara ut den aktuella ritningen och kan enkelt stämma av punkterna som redan finns utmärkta ritningen. Vi kan även skapa OR/SR-ritningar för larm och sprinklers samt insatsplaner för industrifastigheter.

Att ha allt under kontroll ger inte bara en bra magkänsla. Ordning och reda leder också till färre brandtillsyner – och med det – lägre kostnader.

Detta ingår i AMAX Egenkontroll SBA

  • Utrymningsplaner – hur tar vi oss ut om det börjar brinna?
  • Egenkontrollplaner (SBA) – företagets eget brandskyddsarbete.
  • Checklistor – all information för regelbundna kontroller.
  • Ständigt uppdaterad SBA-information.
  • Kontrollplaner – företagets eget brandskyddsarbete.
  • Checklistor – all information för regelbundna kontroller.

Kontakta oss

AMAX konsult AB
Idrottsvägen 33
702 32 Örebro

info@amax.se
019-18 97 04