AMAX UpDate

AMAX Filkontroll

Säkerställer kompletta ritningar efter  slutbesiktningen

Vid nybyggnation saknas ofta många av de ritningar och DU-handlingar som beställaren inte har rätt till. Det leder till höga kostnader vid framtida underhåll och ombyggnation. Vår tjänst filkontroll ser till att ni får samtliga original- och projektfiler samt att de överensstämmer med er CAD-manual.

Så här går det till:

Efter slutbesiktning kontrollerar vi att alla DU-handlingar, original- projektfiler är kompletta.
Vi säkerställer även att de följer er cad-manual, exempelvis att allt är relationsritat samt att
numreringar och benämningar stämmer.
Ofta saknas vissa filer medan andra är bristfälliga. Vi kommer överens om ni
själva tar kontakt med era leverantörer, eller om vi samlar in nya korrekta riktningar.

Gör rätt från början – slipp strul i framtiden

Kompletta och korrekta ritningar och handlingar är en grundförutsättning för god ordning
och sund ekonomi. Det är betydligt enklare och billigare att få fram rätt ritningar när
fastigheten är ny än om ett antal år.
Filkontroll innebär att era leverantörer succesivt lär sig vad som förväntas av dem. De
flesta gör en resa från stora avvikelser till allt mer kompletta leveranser. Ni är de stora
vinnarna på detta.

Kontakta oss

AMAX konsult AB
Idrottsvägen 33
702 32 Örebro

info@amax.se
019-18 97 04