AMAX UpDate

AMAX UpDate

alltid aktuella ritningar

AMAX UpDate är en prenumerationstjänst som säkerställer att hela er
tekniska dokumentation för samtliga fastigheter alltid är uppdaterad. Ordning
och reda på ritningar och instruktioner spar inte bara tid i hela organisationen,
riskerna för fel minskar, kostnader för reparationer och underhåll sjunker
samt att myndighetskraven blir lättare att uppfylla.

Så här går det till

Uppstartsmöte
Vilka fastigheter finns? Vilka personer ansvarar för dokumentationen?
Var lagras den tekniska dokumentationen idag och var ska den lagras i framtiden?

Löpande kontakt med ansvariga
Vi kontaktar ansvariga personer via mail och telefon för att säkerställa att
dokumentationen uppdateras löpande.

Återkoppling
Vi återrapporterar två gånger per år och berättar hur arbetet fortlöper. Om arbetet
av någon anledning inte löper som planerat, hör vi av oss tidigare.

Kontakta oss

AMAX konsult AB
Idrottsvägen 33
702 32 Örebro

info@amax.se
019-18 97 04