AMAX Brand

AMAX Utrymningsplaner

Effektiv förvaltning som kan spara liv

Korrekt utrymningsplaner är inte bara ett myndighetskrav, de kan göra en avgörande skillnad om olyckan skulle vara framme. Men det krävs förstås att utrymningsplanerna verkligen stämmer med verkligheten, även om fastigheten har byggts om

Aktuella utrymningsplaner
Förmodligen sitter det redan utrymningsplaner i alla era offentliga lokaler, men är planerna uppdaterade efter de ombyggnationer ni har genomfört? Om era hyresgäster har ansvaret för utrymningsplanerna, hur säkerställer ni att de alltid är aktuella?

Med vår hjälp får ni alla era utrymningsplaner uppdaterade automatiskt varje gångera fastigheter byggs om. Det enda ni behöver förstå oss med är uppdaterade arkitektritninga.

Bygger ni nya lokaler kan vi förstås ta fram korrekta utrymningsplaner från grunden.

Detta ingår i AMAX Utrymningsplaner

  • Utrymningsplaner – hur tar vi oss ut om det börjar brinna?
  • Egenkontrollplaner (SBA) – företagets eget brandskyddsarbete.
  • Checklistor – all information för regelbundna kontroller.
  • Ständigt uppdaterad SBA-information.
  • Kontrollplaner – företagets eget brandskyddsarbete.
  • Checklistor – all information för regelbundna kontroller.

Kontakta oss

AMAX konsult AB
Idrottsvägen 33
702 32 Örebro

info@amax.se
019-18 97 04