AMAX Ytkontroll

AMAX Ytkontroll

säkerställer hyresintäkterna

Har ni kontroll över alla era fastighetsytor? Om inte riskerar ni att förlora hyresintäkter, betala för mycket för era försäkringar och räkna fel i era underhållbudgetar. AMAX Yta ser till att ni får stenkoll på hela ert fastighetsbestånd, även efter om- och tillbyggnader.

Så här funkar AMAX Ytkontroll

1. Vi samlar in hela ert ritningsunderlag.
2. Vi kontrollmäter att era ritningar stämmer och korrigerar när det behövs.
3. Saknas underlag, tar vi fram nya ritningar.
4. Ni får ritningar för varje fastighet och plan för BRA och BTA i en tydlig struktur.
5. Med korrekt underlag har ni möjlighet att omförhandla era hyreskontrakt och försäkringar.

Flera ytor att hålla ordning på
Som du säkert vet har samma fastighet olika ytmått som vart och ett ligger som underlag
för olika kostnader och intäkter.

  • BTA = ytan inklusive yttervägg. Det är denna yta som ligger till grund för försäkringskostnaderna.
  • BRA = den totala ytan som är möjliga att hyra ut.
  • LOA = Ytan varje hyresgäst betalar för.
  • NTA = Nettoarea, det vill säga rumsarea. Denna ligger till grund för bland annat städupphandling och ventilation.
  • ÖVA = Övrig area, det vill säga trappor, ventilationsrum etc.

Kontakta oss

AMAX konsult AB
Idrottsvägen 33
702 32 Örebro

info@amax.se
019-18 97 04