AMAX Ytkontroll

AMAX Ytor

Säkerställer hyresintäkterna

Har ni kontroll över alla era fastighetsytor? Om inte riskerar ni att förlora hyresintäkter, betala för mycket för era försäkringar och räkna fel i era underhållbudgetar. AMAX Ytor ser vi till att ni får stenkoll på hela ert fastighetsbestånd, även efter om- och tillbyggnader. Det bästa av allt – vi ser till att alla ytuppgifter justeras när ni förser oss med nya arkitektritningar i samband med ombyggnationer.

Så här funkar AMAX Ytor

Första steget är att vi samlar in hela ert ritningsunderlag. Vi ni att vi ska stå för att ritningarna verkligen stämmer, gör vi en kontrollmätning vi på plats. I annat fall gör vi uppmätning med utgångspunkt från ritningsunderlaget. Om ni saknar vissa ritningar tar vi fram nya genom att mäta fysiskt i den aktuella fastigheten. Ni får ritningar för varje fastighet och plan, såväl BRA som BTA eller vilken yta ni har behov av. När alla ritningar är korrekta har ni också rätt förutsättningar att omförhandla era hyreskontrakt och försäkringar.

Skötselytor
Om ni vill, hjälper vi er att få kontroll även på era skötselytor – för såväl sommar som vinter. Underlagen är guld värda när ni ska upphandla snöröjning, halkbekämpning eller gräs-, busk- och häckklippning eller andra tjänster. Precis som vanligt får ni uppdaterade ytor när ni skickar nya arkitektritningar till oss.

Flera ytor att hålla ordning på
Som du säkert vet har samma fastighet olika ytmått som vart och ett ligger som underlag för olika kostnader och intäkter.

  • A-TEMP = Golvarean som används för att beräkna byggnadens energianvändning.
  • BTA = ytan inklusive yttervägg. Det är denna yta som ligger till grund för försäkringskostnaderna.
  • BRA = den totala ytan som är möjliga att hyra ut.
  • LOA = Ytan varje hyresgäst betalar för.
  • NTA = Nettoarea, det vill säga rumsarea. Denna ligger till grund för bland annat städupphandling och ventilation.
  • ÖVA = Övrig area, det vill säga trappor, ventilationsrum etc

Kontakta oss

AMAX konsult AB
Idrottsvägen 33
702 32 Örebro

info@amax.se
019-18 97 04