Diffi

Informationssystemet för teknisk fastighetsförvaltning

diffi® – ett nav för fastighetsdokumentationen

Med hjälp av informationssystemet diffi® får ni ordning och överblick över hela er tekniska dokumentation. diffi® gör också att ni lätt kan dela informationen med externa användare som behöver den senaste dokumentationen för att kunna göra ett bra jobb. Det gör att risken för fel minimeras och därigenom minskar era kostnader.

Utvecklat tillsammans med kunderna
Vi har utvecklat informationssystemet diffi® i nära samarbete med våra kunder. Utvecklingsarbetet pågår ständigt. Behöver ni någon form av speciallösning gör vi en kundanpassning. Resultatet av arbetet är ett enkelt användarvänligt webbgränssnitt som utvecklas och växer i takt med våra kunders behov.

Enkelt att hitta – gör så här:

Efter inloggning kommer du till val av fastighet. Där finns en enkel meny. Där väljer du först byggnad och sedan teknikområde, dokument/ritningar, våningsplan och planmodeller. Vårt mål är alltid att användare ska kunna hitta rätt information inom 30 sekunder.

Lätt att dela – men ändå säkert
Eftersom den senaste kända tekniska dokumentationen finns upplagd på AMAX webb, kan den som loggar in alltid få tag på aktuella dokument. Vid genomförande av projekt kan externa användare få tillgång till dokumentationen genom tidsbegränsade och styrda lösenord.

Praktiska funktioner
När alla i ett projekt har tillgång till samma dokumentation underlättas kommunikationen. Med viewer kan du zooma in, panorera in och texta på ritningen. Du kan även kopiera och skriva ut delar av ritningen och skriva ut skalenliga delar och planritningar i skala 1:100.

Mäta och rita
Andra praktiska hjälpmedel i informationssystemet diffi® är viewers mät- och ritverktyg. Med mätverktyget kan du exempelvis mäta golvytor, göra måttsättning, höjd- och längdmått. Du kan spara arbetet lokalt. Man kan också rita väggar och planera om lokalytor och pröva olika förändringar. Arbetena kan användas som lokalförslag till hyresgäst och underlag för mindre uppdateringar.

Kontakta oss

AMAX konsult AB
Idrottsvägen 33
702 32 Örebro

info@amax.se
019-18 97 04