Resan mot effektivare förvaltning börjar med diffi®

Vi vet att det är svårt att ta kontroll över dokumentationen från nya byggobjekt. Innehållet behöver både kvalitetssäkras och kompletteras innan det kan användas. Även befintligt material behöver struktureras för att allt ska bli lätt att hitta.

Vi lägger grunden för en god ordning på den tekniska dokumentationen och ger bättre förutsättningar för en effektiv fastighetsförvaltning. Med rätt och lättillgänglig dokumentation minskar risken för oförutsedda utgifter för felaktiga ritningar eller driftinstruktioner. Med vårt digitala informationssystem diffi® (digital fastighets- och förvaltningsinformation) får ni ordning på hela den tekniska dokumentationen.

Så här kommer ni igång med diffi®

Insamling av materialVi samlar in och kvalitetssäkrar material från nya objekt och hämtar befintligt material. Ofta finns det befintliga materialet i flera versioner, medans andra saknas. Vi rensar ut dubbletter och inaktuella dokument och gör en lista över det som behöver kompletteras.

Komplettering och digitalisering.Våra kunder brukar ha ritningar både på papper och i digital form. Pappersritningarna skannar vi in och sparar på vår server. Om vissa dokument saknas, återskapar vi den via information från era entreprenörer eller skapar nya CAD-ritningar via uppmätning och inventering.

KategoriseringNär dokumentationen är komplett, ser vi till att filerna kategoriseras enligt den logiska strukturen vi utarbetat under många år. Syftet är att alla medarbetare som ska ha tillgång till ritningar och instruktioner också snabbt ska hitta dem.

PubliceringAlla ritningar och instruktioner publiceras på webben i diffi® så att de blir lättåtkomliga. Ni kan ha obegränsat antal användare, men ni bestämmer vem som ska ha access till vad.

UppdateringFör att lösningen skall vara långsiktigt hållbar måste informationen uppdateras i takt med att era fastigheter förändras.Vilket vi kan hjälpa er med.

Utbildning supportInnan ni drar igång på allvar, rekommenderar vi en kortare introduktionsutbildning för dem som ska använda diffi®. Skulle ni ändå stöta på något problem, är det bara att ni hör av er till er kontaktperson eller vår support.

Kontakta oss

AMAX konsult AB
Idrottsvägen 33
702 32 Örebro

info@amax.se
019-18 97 04